Błąd użytkownika

Authorizer_Domain.php:35 - Wybrany zakład nie korzysta z serwisu soczewkowego